Home/Życie z rakiem
Życie z rakiem2020-11-14T22:45:38+01:00

Neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość – kiedy wymagają interwencji medycznej?

WSTĘP – MIELOSUPRESJA W KONSEKWENCJI LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Leczenie onkologiczne (zarówno chemioterapia, jak i radioterapia) w swoim podstawowym mechanizmie działania przeciwnowotworowego powodują niszczenie szybko dzielących się komórek. Efektem […]