Home/Życie po raku
Życie po raku2020-01-22T10:59:24+01:00

Nudności i wymioty spowodowane chemioterapią u pacjentów leczonych przeciwnowotworowo

Nudności i wymioty są częstymi oraz istotnymi objawami niepożądanymi leczenia przeciwnowotworowego, szczególnie chemioterapii. Dotyczą nawet 30-95% pacjentów i mogą być pochodną zarówno stanu chorobowego, jak i stosowanego leczenia. Przyczyny dolegliwości […]

Przerzuty nowotworowe do kości u pacjentów onkologicznych

W przypadku takich nowotworów jak rak płuca, jelita grubego, żołądka, nerki, pęcherza moczowego czy dróg rodnych odsetek chorych z przerzutami w kościach sięga 40%.

Przerzuty są przeważnie zlokalizowane w obrębie:

-kręgosłupa (ponad […]

Działania nowoczesnych leków przeciwnowotworowych i immunoterapii

Najmniejszym elementem budulcowym jest komórka. Komórki „rozmnażają się” poprzez podział mitotyczny, w wyniku którego z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne. Liczba komórek w organizmie ulega zmianie; […]

Zalecenia postępowania dla pacjentów leczonych chemioterapią z powodu nowotworów układu krwiotwórczego

1. Zalecenia dotyczące stylu życia, codziennej aktywności oraz radzenia sobie z bólem i problemami natury psychologicznej

Tryb życia

W przypadku chorób nowotworowych istotne jest prowadzenie zdrowego, […]