Home/Życie z rakiem

Zalecenia postępowania dla pacjentów leczonych chemioterapią z powodu nowotworów układu krwiotwórczego

1. Zalecenia dotyczące stylu życia, codziennej aktywności oraz radzenia sobie [...]

Zalecenia postępowania dla pacjentów leczonych chemioterapią z powodu nowotworów układu krwiotwórczego2020-07-08T12:15:24+02:00