Bardzo wiele osób chce „wrócić do normalności” jak najszybciej po zakończeniu rekonwalescencji Dla wielu z nich oznacza to powrót do pracy, czasami po bardzo długim pobycie na zwolnieniu.1
Decyzja dotycząca tego, jak szybko i czy w ogóle wrócić do pracy po leczeniu raka jest decyzją bardzo osobistą i indywidualną. Nie powinni Państwo czuć, że są pod presją, jeżeli chodzi o powrót do pracy, zanim będą Państwo na to całkowicie gotowi.
Powrót do pracy będzie zależał od rodzaju pracy wykonywanej przed leczeniem2 i istnieją niektóre zadania, których Państwo mogą nie być w stanie już nigdy wykonywać1.

Plan powrotu do pracy 
Ponowne przystosowanie się do wcześniejszej aktywności i nauka radzenia sobie z codziennymi źródłami stresu w miejscu pracy może stanowić poważne wyzwanie.1Pracodawca powinien udzielać Państwu wsparcia1 i nie zmuszać do zbyt ciężkiej pracy od razu po Państwa powrocie.

Powinni Państwo stworzyć wraz z pracodawcą plan powrotu do pracy. W ramach tego planu liczba Państwa godzin lub dni w pracy może zwiększać się stopniowo z tygodnia na tydzień.1

Jeżeli nie będą Państwo w stanie wykonywać wszystkich obowiązków, których wymagała Państwa praca przed leczeniem, pracodawca powinien wprowadzić konieczne zmiany, aby ułatwić Państwu powrót do pracy.1

Może okazać się, że bardzo szybko męczą się Państwo2 i może minąć wiele miesięcy, zanim poziom energii wróci do wcześniejszego stanu. Z tego powodu warto porozmawiać z pracodawcą o możliwości pracy na część etatu, przez zmniejszenie ilości godzin lub dzielenie obowiązków z kimś innym.2

Implikacje finansowe 
Ważne jest również to, by zastanowić się nad finansowymi implikacjami powrotu do pracy. Może to na przykład oznaczać, że nie będą już Państwu przysługiwać niektóre świadczenia.1

Wszelkie wypłaty z polisy ubezpieczeniowej, na przykład na pokrycie rat kredytu hipotecznego lub pożyczek, także zostaną prawdopodobnie wstrzymane, kiedy wrócą Państwo do pracy,1 powinni więc Państwo wziąć to pod uwagę podczas rozważania argumentów za i przeciw.

Powinni Państwo porozmawiać z doradcą finansowym lub doradcą do spraw świadczeń, jeżeli mają Państwo pytania na temat swoich finansów po powrocie do pracy.1

Literatura

  1. Macmillan. Going back to work. Accessed February 2016.
  2. Cancer.Net. Going back to work after cancer. Accessed February 2016.

PO/MYDAY/20/0034