Być może obawiają się Państwo powiedzieć pracodawcy o chorobie nowotworowej lub też tego, że mogą Państwo zostać zwolnieni z pracy lub stać się ofiarami dyskryminacji.

Powinni jednak Państwo powiedzieć pracodawcy o swojej chorobie, ponieważ gdy rozpocznie się leczenie, może to mieć wpływ na Państwa pracę. Jeśli Pracodawca będzie wiedział o diagnozie, będzie miał możliwość bardziej Państwa wspierać chociażby poprzez wprowadzenie modyfikacji w pracy.1

Osoby mieszkające w Unii Europejskiej są chronione przepisami prawa pracy.2 We wszystkich krajach UE obowiązują podobne zasady dotyczące świadczeń chorobowych.3

Rozmowa z pracodawcą – co należy zrobić:

 • Poprosić o spotkanie z pracownikiem Działu Zasobów Ludzkich (lub osobą odpowiedzialną za personel w miejscu Państwa pracy)1 w miejscu, gdzie nikt nie będzie Państwu przeszkadzał ani słyszał Państwa rozmowy.
 • Zapytać, jakie zmiany będą potrzebne, żeby mogli Państwo nadążyć z pracą, na przykład praca z domu w niektóre dni lub praca w weekendy1,4
 • Zapytać o dokumenty firmowe, które mogą odnosić się do Państwa sytuacji1
 • Zastanowić się, komu w Państwa organizacji powiedzieć, a komu nie oraz poprosić o sugestie dotyczące sposobu przekazania tej wiadomości4

Po poinformowaniu pracodawcy należy:

 • Dokumentować rozmowy z pracodawcą, gdyby – w mało prawdopodobnym wypadku – musieli Państwo złożyć skargę dotyczącą dyskryminacji5
 • Poprosić o pomoc, jeżeli będą Państwo potrzebowali więcej wsparcia lub większej elastyczności w niektóre dni lub przy poszczególnych zadaniach1,4

Literatura

 1. Macmillan. Talking to your employer. Accessed March 2016.
 2. European commission. Legislation. Accessed March 2016.
 3. European commission. Sickness, maternity and paternity Accessed March 2016.
 4. Cancer.org. Working during cancer treatment – will I be able to work while I’m getting treatment? Accessed March 2016.
 5. Cancer Research UK. The disability discrimination act and cancer. Accessed March 2016.

PO/MYDAY/20/0032