Rak może zacząć rozwijać się w dowolnym miejscu w organizmie.1 Występuje wtedy, gdy w DNA jakiejś komórki zaczną występować zmiany, czyli „mutacje”, które znacząco wpływają na zachowanie tej komórki.2

DNA jest niczym „książka z przepisami” organizmu; zawiera instrukcje dla komórek, dotyczące wytwarzania substancji, takich jak białka, których komórki potrzebują do życia, podziału i normalnego funkcjonowania.3Mutacje, czyli zmiany, w DNA komórki mogą występować:

 • przez dłuższy czas;2
 • przypadkowo;3
 • z powodu działania toksyn środowiskowych, takich jak tytoń;3
 • z powodu dziedzicznej mutacji genetycznej.3

Komórki prawidłowe:4

 • rosną lub produkują nowe komórki, gdy organizm tego potrzebuje;
 • obumierają i zostają zastąpione nowymi komórkami, gdy zestarzeją się lub ulegną uszkodzeniu.

Komórki nowotworowe:

 • z powodu mutacji nie zachowują się jak komórki prawidłowe;2
 • mogą wykazywać nadmierny wzrost lub podział, a nawet ignorować sygnały o śmierci komórek;4
 • mogą ukrywać się przed układem odpornościowym organizmu;4
 • mogą powodować nieprawidłowy rozrost naczyń krwionośnych, aby uzyskać zwiększone zaopatrzenie w tlen i substancje odżywcze.4

Tym sposobem komórki nowotworowe powielają się i gromadzą, tworząc czasem guzy lite.4 Ze względu na to, że takie komórki są nieprawidłowe i wypierają komórki normalne, utrudniają organizmowi prawidłowe funkcjonowanie.1

Istnieje wiele, różnych rodzajów raka, a ich nazwy mogą pochodzić od narządów lub komórek, w których zaczęły się rozwijać.1, 4 Różne rodzaje raka rosną i rozprzestrzeniają się na różne sposoby i inaczej odpowiadają na leczenie; lekarz będzie musiał sprawdzić jakiego rodzaju rak występuje u danego pacjenta i jakie leczenie należy zastosować.1


Literatura

 1. American Cancer Society. What is cancer? Accessed July 2016.
 2. Nature. Essentials of cell biology. Accessed March 2016.
 3. Cancer Research UK. How cancer starts. Accessed March 2016.
 4. National Cancer Institute. Drivers of cancer. Accessed March 2016.

PO/MYDAY/20/0006