Czym jest rak jelita grubego?
 • Okrężnica i odbytnica to końcowe odcinki przewodu pokarmowego, które zwyczajowo nazywa się jelitami1
 • Rak jelita grubego to ogólny termin obejmujący zarówno raka, który ma swój początek w okrężnicy, jak i takiego, który ma początek w odbytnicy1

Rodzaje raka jelita grubego
 • Istnieje kilka rodzajów raka jelita grubego, a ich nazwy pochodzą od komórek, w których rak się rozwija2
 • Ponad 95% przypadków raka jelita grubego to tzw. gruczolakoraki1,2
 • Inne, znacznie rzadziej występujące rodzaje obejmują raka kolczystokomórkowego, rakowiaki, mięsaki, guzy stromalne przewodu pokarmowego oraz chłoniaki układu pokarmowego1,2

Kto może zachorować na raka jelita grubego?
 • Rak jelita grubego dotyka najczęściej ludzi w wieku powyżej 60 lat3,4
 • Otyłość, palenie papierosów i alkohol, dieta bogata w przetworzone produkty mięsne i brak aktywności fizycznej to czynniki, które mogą przyczyniać się do wzrostu ryzyka wystąpienia raka jelita grubego4
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wzrasta, jeśli wśród najbliższych krewnych zdarzały się już przypadki raka jelita grubego3,4
 • W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego znajdują się także osoby cierpiące na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub zespół jelita drażliwego3,4
 • Jest to trzeci najczęściej występujący na świecie rodzaj raka5
 • W 2012 roku na całym świecie wykryto 1,4 miliona nowych przypadków5

Badania kontrolne, wykrywanie i rozpoznawanie
 • Badania kontrolne przy użyciu metod takich jak badanie kału czy sigmoidoskopia pozwalają na wczesne wykrycie raka jelita grubego6,7
 • Pierwszym krokiem do rozpoznania raka jelita grubego jest wykonanie badania per rectum oraz sigmoidoskopii; podczas sigmoidoskopii można pobrać próbkę biopsyjną8
 • Można również przeprowadzić bardziej kompleksowe badania, takie jak kolonoskopię lub kolonografię TK; próbkę biopsyjną można pobrać też podczas badania kolonoskopii8

Wytyczne dla pacjentów

Wytyczne dla pacjentów to dokument zawierający informacje na temat choroby i dostępnych możliwości leczenia przeznaczony dla pacjentów i ich rodzin

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z europejskimi wytycznymi dla pacjentów dotyczącymi Twojego schorzenia9


Lokalne grupy wsparcia

Kontakt z grupą wsparcia może pomóc przy dokonywaniu rozpoznania i w leczeniu, a także w późniejszym okresie

Tutaj można znaleźć informacje na temat grup wsparcia znajdujących się w Twojej okolicy


Infografika

Droga do nadziei10

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat częstotliwości występowania raka jelita grubego w Europie i w Polsce11


Literatura

 1. American Cancer Society. What is colorectal cancer? Accessed November 2015.
 2. Cancer Research UK. Types of bowel cancer. Accessed November 2015.
 3. Cancer Research UK. High risk groups for bowel cancer. Accessed November 2015.
 4. NHS Choices. Bowel cancer. Accessed November 2015.
 5. World Cancer Research Fund International. Colorectal cancer statistics. Accessed November 2015.
 6. NHS Choices. Bowel cancer – screening. Accessed November 2015.
 7. American Cancer Society. Can colorectal polyps and cancer be found early? Accessed November 2015.
 8. NHS Choices. Diagnosing bowel cancer. Accessed November 2015.
 9. European Society for Medical Oncology. Colorectal cancer: a guide for patients. Accessed November 2015.
 10. Cancer Treatment Centers of America. Colorectal cancer – the road to hope. Accessed November 2015.
 11. World Health Organization. Cancer of the large bowel – Estimated incidence, mortality & prevalence in men, 2012. Accessed November 2015.

PO/MYDAY/20/0039