Czym jest białaczka?
 • Białaczka jest to rak komórek krwiotwórczych1
 • Zaczyna się w komórkach krwiotwórczych, zazwyczaj w szpiku kostnym2
 • Zazwyczaj jest to rak krwinek białych, ale niektóre rodzaje białaczki mają swój początek w innych rodzajach krwinek1

Rodzaje białaczki
 • Cztery najważniejsze rodzaje białaczki są następujące:3
  • Ostra białaczka szpikowa (Acute Myeloid Leukaemia, AML)
  • Przewlekła białaczka szpikowa (Chronic Myeloid Leukaemia, CML)
  • Ostra białaczka limfoblastyczna (Acute Lymphocytic Leukaemia, ALL)
  • Przewlekła białaczka limfatyczna (Chronic Lymphocytic Leukaemia, CLL)
 • Te rodzaje są definiowane w zależności od tego, gdzie rozwija się choroba i jak szybko postępuje3
 • Ostra białaczka postępuje szybko, a przewlekła białaczka postępuje wolno1
 • Przewlekła białaczka szpikowa i przewlekła białaczka limfatyczna to najczęściej występujące u dorosłych rodzaje wolno postępującej białaczki4, a ostra białaczka szpikowa to najczęściej występujący u dorosłych rodzaj szybko rozwijającej się białaczki5

Kto może zachorować na białaczkę?
 • Ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa i przewlekła białaczka limfatyczna występują częściej u mężczyzn6
 • Ryzyko zachorowania na ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę szpikową i przewlekłą białaczkę limfatyczną wzrasta z wiekiem6
 • Ostra białaczka limfoblastyczna najczęściej występuje u dzieci poniżej 15 roku życia, przy czym największą zachorowalność obserwuje się u dzieci w wieku 2-4 lat7
 • Białaczka zajmuje 11 miejsce wśród najczęściej występujących rodzajów raka na świecie8
 • W 2012 roku na całym świecie rozpoznano 352 000 nowych przypadków5

Badania kontrolne, wykrywanie i rozpoznawanie
 • Wszystkie cztery rodzaje białaczki zazwyczaj są rozpoznawane na podstawie:
  • Badań krwi9
  • Biopsji szpiku kostnego9
  • Białaczkę zazwyczaj wykrywa się przypadkowopodczas wykonywania innych rutynowych badań laboratoryjnych9

Wytyczne dla pacjentów

Wytyczne dla pacjentów to dokument zawierający informacje na temat choroby i dostępnych możliwości leczenia przeznaczony dla pacjentów i ich rodzin

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z europejskimi wytycznymi dla pacjentów dotyczącymi ostrej białaczki szpikowej i przewlekłej białaczki szpikowej10,11

 


Lokalne grupy wsparcia

Kontakt z grupą wsparcia może pomóc przy dokonywaniu rozpoznania i w leczeniu, a także w późniejszym okresie

Tutaj można znaleźć informacje na temat grup wsparcia znajdujących się w Twojej okolicy


Infografika

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat częstotliwości występowania białaczki w Europie12 i w Polsce


 

Literatura

 1. American Cancer Society. Leukemia. Accessed November 2015.
 2. Leukaemia Care. Leukaemia. Accessed November 2015.
 3. Cancer Treatment Centres of America. Leukemia types. Accessed November 2015.
 4. Cancer Research UK. CLL and types of chronic leukaemia. Accessed December 2015.
 5. National Cancer Institute. General information about adult acute myeloid leukemia. Accessed December 2015.
 6. Cancer Treatment Centres of America. Leukemia risk factors. Accessed November 2015.
 7. Cancer Treatment Centres of America. Leukemia types. Accessed November 2015.
 8. Cancer Research UK. Leukaemia (all subtypes combined) incidence statistics. Accessed November 2015.
 9. Mayo Clinic. Leukemia. Accessed November 2015.
 10. European Society for Medical Oncology. Acute myeloblastic leukaemia: a guide for patients. Accessed November 2015.
 11. European Society for Medical Oncology. Chronic myeloid leukaemia: a guide for patients. Accessed November 2015.
 12. World Health Organization. Leukaemia. Accessed November 2015.

PO/MYDAY/16/0002