Rak wpływa na wiele aspektów zdrowia fizycznego i samopoczucia, zdrowia psychicznego i społeczne aspekty życia.1 Opieka ze strony zespołu ekspertów z różnych dziedzin zapewni jej ciągłość, z uwzględnieniem Twoich psychologicznych i społecznych potrzeb w procesie diagnostyki i leczenia raka.2

Multidyscyplinarna czy też zespołowa opieka łączy grupę specjalistów o różnych umiejętnościach w celu rozważenia opcji związanych z Twoim leczeniem i opieką. Razem opracują najlepszy dla Ciebie plan opieki.3 Takie zespołowe podejście może poprawić koordynację leczenia i proces kierowania do odpowiednich lekarzy, jak również opiekę nad Twoim samopoczuciem w aspekcie emocjonalnym.3

To, jacy specjaliści są członkami Twojego zespołu multidyscyplinarnego zależeć będzie od rodzaju nowotworu, zabiegów, jakich potrzebujesz i ośrodka, w którym jesteś leczony. W skład Twojego zespołu multidyscyplinarnego mogą wchodzić wszyscy lub tylko niektórzy członkowie wymienieni poniżej.

Onkolog

Onkolog specjalizuje się w leczeniu nowotworu za pomocą chemioterapii, radioterapii i operacji;3 określi, jakie jest najlepsze dla Ciebie leczenie i zaplanuje Twoją opiekę medyczną

Chirurg lub chirurg onkolog

Chirurg lub chirurg onkolog to lekarz, który specjalizuje się w leczeniu nowotworu, 4 i wykonuje operacje chirurgiczne, aby leczyć raka

Pielęgniarka ze specjalizacją kliniczną

Pielęgniarka ze specjalizacją kliniczną to pielęgniarka wyspecjalizowana w opiece nad pacjentami z nowotworem i pośredniczy ona pomiędzy Tobą i Twoją rodziną a innymi członkami Twojego zespołu multidyscyplinarnego; pielęgniarki te mogą zorganizować pomoc i wsparcie oraz przekazać odpowiednie informacje i wskazówki4

Radiolog

Radiolog to lekarz przeszkolony w zakresie badań obrazowych, takich jak zdjęcia rentgenowskie, ultrasonografia i tomografia4,5

Patolog

Patolog to lekarz, który interpretuje wyniki badań laboratoryjnych i biopsji (polegającej na pobraniu tkanki w celu zbadania jej pod mikroskopem), by zdiagnozować raka i ocenić, jak szybko najprawdopodobniej będzie narastał4

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny to pracownik, służby zdrowia, który może zaproponować doradztwo w zakresie problemów emocjonalnych lub psychicznych4

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeuta specjalizuje się w pomocy w powrocie do zdrowia i poprawia ogólny stan zdrowia po leczeniu pod względem fizycznym; fizjoterapeuci mogą zalecić pewne ćwiczenia lub inne zabiegi, zależnie od Twoich potrzeb4

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy może z Tobą współpracować, by pomóc określić wyzwania dnia codziennego, jak pielęgnacja, prace domowe i zadania w miejscu pracy. Terapeuci mogą zasugerować sposoby radzenia sobie z nimi lub zalecić leczenie4

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny może udzielić porady i skierować Cię do lokalnych służb, które pomogą w opiece domowej, w zakresie finansów, zapewnią wsparcie emocjonalne lub inną potrzebną pomoc4

Ważne jest, abyś pamiętał, że to TY jesteś najważniejszym członkiem zespołu. Sam jesteś swoim najlepszym rzecznikiem. Każda podjęta decyzja będzie miała na Ciebie wpływ, nigdy więc nie wahaj się zadawać pytań lub szukać dodatkowej pomocy.3


Literatura

  1. National Cancer Institute. Psychological stress and cancer Accessed May 2016.
  2. Macmillan. Benefits of an MDT. Accessed May 2016.
  3. Macmillan. How treatment is planned. Accessed February 2016.
  4. American Cancer Society. Health professionals associated with cancer care. Accessed February 2016.
  5. Cancer Research UK. Who gives radiotherapy. Accessed February 2016.

PO/MYDAY/20/0022