Czym jest rak płuc?
 • Pierwotny rak płuc to nieprawidłowy rozrost komórek w jednym lub obu płucach1
 • Wtórny rak płuc rozwija się, gdy komórki rakowe z innego rodzaju raka, np. raka piersi, przedostają się do płuc przez krwiobieg1

Rodzaje raka płuc

 • Wyróżnia się trzy główne rodzaje raka płuc:2
  • Niedrobnokomórkowy rak płuca2
  • Drobnokomórkowy rak płuca2
  • Rakowiak płuca2
 • Rodzaje raka płuc odróżnia się na podstawie typów komórek, w których pojawia się rak3

Kto choruje na raka płuc?

 • Rak płuc jest bardziej rozpowszechniony u osób w wieku powyżej 65 lat, a średni wiek osób diagnozowanych to 70 lat3,4
 • Znacznie częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet5,6
 • Znacznie częściej również pojawia się u palaczy niż u osób niepalących3,7
 • Jest najczęściej występującym na świecie rodzajem raka8
 • W 2012 roku na całym świecie wykryto 1,8 miliona nowych przypadków8

Badania kontrolne, wykrywanie i rozpoznawanie

 • W celu zdiagnozowania raka płuc mogą być stosowane następujące rodzaje badań:
  • Badania obrazowe, takie jak prześwietlenie rentgenowskie, TK czy PET9
  • Biopsja pobrana podczas bronchoskopii9
  • Inne rodzaje biopsji8

Przeczytaj więcej o raku płuc

Wytyczne dla pacjentów

Wytyczne dla pacjentów to dokument zawierający informacje na temat choroby i dostępnych możliwości leczenia przeznaczony dla pacjentów i ich rodzin

Oto odnośnik do europejskich wytycznych dla pacjenta chorego na niedrobnokomórkowego rakapłuc10

Lokalne grupy wsparcia

Kontakt z grupą wsparcia może pomóc przy dokonywaniu rozpoznania i w leczeniu, a także w późniejszym okresie

Tutaj można znaleźć informacje na temat grup wsparcia znajdujących się w Twojej okolicy

Infografika

Występowanie raka płuc w Europiei w Polsce.


Literatura

 1. Lungcancer.org. What is lung cancer? Accessed November 2015.
 2. American Cancer Society. Lung cancer. Accessed November 2015.
 3. NHS Choices. Lung cancer. Accessed November 2015.
 4. American Cancer Society. Key statistics for lung cancer. Accessed November 2014.
 5. World Health Organization. Lung cancer including trachea and bronchus. Accessed January 2016.
 6. World Health Organization. Lung cancer: estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Accessed January 2016.
 7. Cancer Research UK. Lung cancer risks and causes. Accessed November 2015.
 8. World Cancer Research Fund International. Worldwide data. Accessed November 2015.
 9. NHS Choices. Lung cancer – diagnosis. Accessed November 2015.
 10. European Society for Medical Oncology. ESMO clinical practice guidelines: lung and chest tumours. Accessed November 2015.

PO/MYDAY/20/0042