Niektórzy ludzie zauważają, że nie są w stanie kontynuować pracy podczas i/lub po leczeniu raka, co spowodowane jest jednym lub wieloma z poniższych czynników:1

  • Leczenie samo w sobie może spowodować niezdolność lub długotrwałe skutki uboczne, które utrudniają pracę
  • Możesz już nie mieć wystarczająco dużo siły lub wystarczającej kondycji, by wykonywać prace fizyczne
  • Możesz mieć problemy z pamięcią, koncentracją czy podejmowaniem decyzji

W celu uzyskania bardziej szczegółowych porad dotyczących świadczeń, dotacji i korzystania z usług doradztwa finansowego, które dostępne są w Twoim kraju, przeczytaj artykuł Jakie wsparcie finansowe mogę otrzymać?


Literatura

  1. Cancer.net. Stopping work after cancer treatment. Accessed March 2016.
  2. Macmillan. Reasonable adjustments – our guide to making changes in the workplace. Accessed March 2016.
  3. American Cancer Society. Working during cancer treatment – will I be able to work while I’m getting treatment?. Accessed March 2016.

PO/MYDAY/20/0027