Jeśli Twój lekarz, opierając się na objawach, historii choroby lub badaniu fizykalnym, podejrzewa, że masz raka, może zlecić wykonanie różnych rodzajów testów, by potwierdzić diagnozę.1

Mogą to być badania laboratoryjne, obrazowe i/lub biopsja.1

Badania laboratoryjne:

  • Jeśli masz raka, być może płyny ustrojowe Twojego organizmu (np. krew) zawierają skrajnie wysoki lub skrajnie niski poziom pewnych substancji, co zmierzone zostanie w laboratorium1
  • Twój lekarz może zlecić Ci wykonanie badań krwi; specjalnie wyszkolony członek personelu – laborant pobierający krew, lekarz lub pielęgniarka pobiorą próbkę krwi do badań, najprawdopodobniej z przedramienia2

Badania obrazowe:1

  • Twój lekarz może chcieć obejrzeć zdjęcie wnętrza Twojego organizmu , żeby sprawdzić, czy masz guza; nazywane jest to badaniem obrazowym.
  • Badania te mogą obejmować: prześwietlenie rentgenowskie, tomografia komputerowa (TK), scyntygrafia, badanie USG i/lub MRI (rezonans magnetyczny).
  • Podczas większości z nich nie można się poruszać; przy wykonywaniu niektórych z nich (tomografia, scyntygrafia czy MRI) konieczne jest wstrzyknięcie do organizmu bezpiecznego barwnika lub radioaktywnego płynu.

Biopsja:1

  • Twój lekarz najprawdopodobniej zleci wykonanie biopsji – badania polegającego na pobraniu małej próbki tkanki i przebadaniu jej pod mikroskopem przez patologa pod kątem obecności jakichkolwiek komórek nowotworowych
  • Próbka może zostać pobrana za pomocą igły, przy użyciu rurki podświetlanej lub ze źródłem światła, zwanej endoskopem, lub w trakcie zabiegu chirurgicznego

Niezależnie od wybranego rodzaju badania Twój lekarz powinien wyjaśnić, dlaczego jest ono niezbędne, jak zostanie przeprowadzone i co będą oznaczać wyniki. Jeśli cokolwiek jest niejasne, zapytaj o to swojego lekarza lub osobę wykonującą badanie, by wyjaśniła, co się dzieje.


Literatura

  1. National Cancer Institute. Diagnosis. Accessed February 2016.
  2. Cancer Research UK. Blood tests. Accessed February 2016.

PO/MYDAY/20/0015