Najnowsze wpisy

LECZENIE OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH RADIOTERAPII

January 8th, 2021|0 Comments

  Nowotwór jest zbiorem komórek, które nie podlegają właściwym dla organizmu mechanizmom regulacyjnym, dzielą się w sposób pozbawiony kontroli nabywając cechy nieśmiertelności. Leczenie onkologiczne musi więc polegać na usuwaniu komórek nowotworowych lub zahamowaniu ich podziałów. Szkodliwe dla komórek nowotworowych działanie terapii onkologicznych wywołuje też [...]

Chemioterapia Paliatywna

January 7th, 2021|0 Comments

Onkologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Mamy coraz więcej metod i leków wykorzystywanych w terapiach pacjentów. Wciąż jednak nie możemy wyleczyć każdego. Kiedy doszło do przerzutów lub choroba jest tak zaawansowana, iż nie możemy jej usunąć [...]

Niefarmakologiczne metody leczenia bólu nowotworowego

December 7th, 2020|0 Comments

opr. Katarzyna Hetman - Specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych Chorobom nowotworowym zwykle towarzyszą dolegliwości bólowe. Ponad 50% wszystkich pacjentów onkologicznych skarży się na bóle. Szacuje się, że w trakcie leczenia onkologicznego 59% chorych doświadcza bólów, po leczeniu – 33%, a w stadium zaawansowanym [...]

  • Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna

November 20th, 2020|0 Comments

Opieka paliatywna i hospicyjna opr. dr n. med. Katarzyna Żółtak-Bączkowska Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma [...]

Paliatywna chemioterapia nowotworów

November 20th, 2020|0 Comments

Paliatywna chemioterapia nowotworów opr. Dr hab. n. med., prof. UMK Krzysztof Koper   Celem ogólnoustrojowego (systemowego) stosowania leków przeciwnowotworowych jest zniszczenie lub przynajmniej zahamowanie wzrostu wszystkich ognisk nowotworu złośliwego w organizmie.   Zalety Zasięg ogólnoustrojowy - można stosować w rozsianych nowotworach Niszczenie komórek nowotworowych, [...]

  • Zaparcia poopioidowe - co to jest i jak postępować

Zaparcia poopioidowe – co to jest i jak postępować

July 9th, 2020|0 Comments

Zaparcia poopioidowe - co to jest i jak postępować. Ból w przebiegu choroby nowotworowej jest stanem, w którym standardowo wykorzystuje się leki opioidowe. Ich działanie lecznicze wykorzystuje się przede wszystkim w leczeniu bólu nowotworowego oraz duszności. Coraz większa ilość rozpoznawanych oraz leczonych nowotworów związana [...]

  • Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie

Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie

July 9th, 2020|0 Comments

Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie. Należy rozpocząć od tego, że ból występuje u niemalże połowy chorych będących w trakcie leczenia przeciwnowotworowego oraz u większości pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej. Może być też być pierwszym objawem rozwijającej się choroby. Dlaczego tak się [...]

Co to jest ból neuropatyczny, diagnostyka i jak go można leczyć?

July 9th, 2020|0 Comments

Autor: Dr Magdalena Wróblewska Każdy pacjent wkraczający na ścieżkę leczenia onkologicznego niesie ze sobą bagaż swoich obaw, nadziei, oczekiwań i frustracji. Co to jest ból neuropatyczny, diagnostyka i jak go można leczyć? Ból neuropatyczny jest doznaniem trudnym do określenia. Zazwyczaj pacjenci opisują go jako strzelający [...]

Ból w chorobie nowotworowej

October 23rd, 2019|1 Comment

Autor: lek med. Agnieszka Kluczna Każdy pacjent wkraczający na ścieżkę leczenia onkologicznego niesie ze sobą bagaż swoich obaw, nadziei, oczekiwań i frustracji. Czego się boi? Cierpienia i bólu. Ból jest drugim po obawie o nieuleczalność nowotworu  czynnikiem budzącym strach u chorych, u których rozpoznaje się chorobę [...]

Nudności i wymioty spowodowane chemioterapią u pacjentów leczonych przeciwnowotworowo

October 13th, 2017|0 Comments

Nudności i wymioty są częstymi oraz istotnymi objawami niepożądanymi leczenia przeciwnowotworowego, szczególnie chemioterapii. Dotyczą nawet 30-95% pacjentów i mogą być pochodną zarówno stanu chorobowego, jak i stosowanego leczenia. Przyczyny dolegliwości mogą być złożone i właściwe ich zidentyfikowanie pozwala na wdrożenie optymalnego postępowania. Zwykle nie [...]

Powikłania hematologiczne w trakcie leczenia onkologicznego

October 13th, 2017|0 Comments

Co to jest chemioterapia? Jest to metoda leczenia przeciwnowotworowego, wykorzystująca leki (cytostatyki) w celu niszczenia komórek nowotworu. Jak działa chemioterapia? Działanie chemioterapii polega na zatrzymaniu lub zwolnieniu wzrastania komórek nowotworowych, które szybko rosną i dzielą się. Może również uszkadzać zdrowe komórki, które szybko się dzielą [...]

Neutropenia – pytania i odpowiedzi

October 13th, 2017|0 Comments

Neutropenia oznacza zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili - komórek układu odpornościowego chroniących organizm przed infekcjami i chorobami) we krwi do wartości poniżej 1,5 G/l (ANC-bezwzględna liczba neutrofili). Pod pojęciem agranulocytozy rozumie się spadek liczby neutrofili poniżej 0,5 G/l. Gorączkę neutropeniczną (FN, febrile neutropenia) rozpoznajemy wówczas, [...]

Zespoły mielodysplastyczne w pytaniach i odpowiedziach

September 12th, 2017|0 Comments

Jakkolwiek MDS raczej jest uznawany jest za syndrom, a nie chorobę ponieważ choroba może objawić się na wiele różnych sposobów. U niektórych pacjentów MDS powoduje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może utrzymywać się na stabilnym poziomie przez wiele lat bez zaburzeń w obrębie innych komórek [...]

Przerzuty nowotworowe do kości u pacjentów onkologicznych

September 8th, 2017|0 Comments

W przypadku takich nowotworów jak rak płuca, jelita grubego, żołądka, nerki, pęcherza moczowego czy dróg rodnych odsetek chorych z przerzutami w kościach sięga 40%. Przerzuty są przeważnie zlokalizowane w obrębie: -kręgosłupa (ponad 60%); kolejno-odcinek lędźwiowy, piersiowy, krzyżowy i szyjny; -kości długich, np. kość ramienna, kość [...]

Działania nowoczesnych leków przeciwnowotworowych i immunoterapii

September 1st, 2017|0 Comments

Najmniejszym elementem budulcowym jest komórka. Komórki „rozmnażają się” poprzez podział mitotyczny, w wyniku którego z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne. Liczba komórek w organizmie ulega zmianie; stare komórki zastępowane są nowymi . Proces ten może być niezwykle szybki jak w komórkach skóry czy [...]