Najnowsze wpisy

Opioidofobia – czy jest się czego bać?

10 maja, 2021|0 Comments

    W momencie rozpoznania choroby nowotworowej pojawia się wiele obaw związanych z tym rozpoznaniem. Pierwszą, najbardziej oczywistą jest obawa o niewyleczalność choroby, drugą jest obawa przed bólem i cierpieniem związanym z chorobą. W dzisiejszej dobie mimo, że istnieje wiele sposobów i środków które pomagają [...]

RADIOTERAPIA W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ

14 kwietnia, 2021|0 Comments

    Radioterapia jest istotnym elementem leczenia objawowego w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Radioterapia paliatywna jest stosowana w celu poprawy jakości życia poprzez zmniejszenie dolegliwości lub zapobieganie ich wystąpieniu. Stosuje się wówczas niższe dawki całkowite oraz wyższe dawki frakcyjne (dzienne) w celu skrócenia czasu leczenia, który [...]

Przyczyny bólu w chorobach nowotworowych

14 kwietnia, 2021|0 Comments

  Ból jest nieprzyjemnym, subiektywnym doznaniem czuciowym i emocjonalnym związanym z faktycznym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub narządów. Z definicji tej wynika fakt, że subiektywne doznanie bólu jest odczuciem indywidualnym, na które składa się zarówno odczucie fizyczne jak i stan emocjonalny pacjenta. Według danych epidemiologicznych [...]

ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM PALIATYWNYM

6 kwietnia, 2021|0 Comments

„Liczysz się, ponieważ jesteś tym, kim jesteś. Liczysz się do ostatniej chwili swojego życia. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, nie tylko pomagając Ci spokojnie umrzeć, ale także żyć do do śmierci.” Cicely Saunders Opieka paliatywna sprawowana nad chorym jest opieką zespołową, wymagającą od wszystkich [...]

LECZENIE OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH RADIOTERAPII

8 stycznia, 2021|0 Comments

  Nowotwór jest zbiorem komórek, które nie podlegają właściwym dla organizmu mechanizmom regulacyjnym, dzielą się w sposób pozbawiony kontroli nabywając cechy nieśmiertelności. Leczenie onkologiczne musi więc polegać na usuwaniu komórek nowotworowych lub zahamowaniu ich podziałów. Szkodliwe dla komórek nowotworowych działanie terapii onkologicznych wywołuje też [...]

Chemioterapia Paliatywna

7 stycznia, 2021|0 Comments

Onkologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. Mamy coraz więcej metod i leków wykorzystywanych w terapiach pacjentów. Wciąż jednak nie możemy wyleczyć każdego. Kiedy doszło do przerzutów lub choroba jest tak zaawansowana, iż nie możemy jej usunąć [...]

Niefarmakologiczne metody leczenia bólu nowotworowego

7 grudnia, 2020|0 Comments

opr. Katarzyna Hetman - Specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych Chorobom nowotworowym zwykle towarzyszą dolegliwości bólowe. Ponad 50% wszystkich pacjentów onkologicznych skarży się na bóle. Szacuje się, że w trakcie leczenia onkologicznego 59% chorych doświadcza bólów, po leczeniu – 33%, a w stadium zaawansowanym [...]

  • Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna

20 listopada, 2020|0 Comments

Opieka paliatywna i hospicyjna opr. dr n. med. Katarzyna Żółtak-Bączkowska Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące i ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma [...]

Paliatywna chemioterapia nowotworów

20 listopada, 2020|0 Comments

Paliatywna chemioterapia nowotworów opr. Dr hab. n. med., prof. UMK Krzysztof Koper   Celem ogólnoustrojowego (systemowego) stosowania leków przeciwnowotworowych jest zniszczenie lub przynajmniej zahamowanie wzrostu wszystkich ognisk nowotworu złośliwego w organizmie.   Zalety Zasięg ogólnoustrojowy - można stosować w rozsianych nowotworach Niszczenie komórek nowotworowych, [...]

  • Zaparcia poopioidowe - co to jest i jak postępować

Zaparcia poopioidowe – co to jest i jak postępować

9 lipca, 2020|0 Comments

Zaparcia poopioidowe - co to jest i jak postępować. Ból w przebiegu choroby nowotworowej jest stanem, w którym standardowo wykorzystuje się leki opioidowe. Ich działanie lecznicze wykorzystuje się przede wszystkim w leczeniu bólu nowotworowego oraz duszności. Coraz większa ilość rozpoznawanych oraz leczonych nowotworów związana [...]

  • Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie

Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie

9 lipca, 2020|0 Comments

Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie. Należy rozpocząć od tego, że ból występuje u niemalże połowy chorych będących w trakcie leczenia przeciwnowotworowego oraz u większości pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej. Może być też być pierwszym objawem rozwijającej się choroby. Dlaczego tak się [...]

Co to jest ból neuropatyczny, diagnostyka i jak go można leczyć?

9 lipca, 2020|0 Comments

Autor: Dr Magdalena Wróblewska Każdy pacjent wkraczający na ścieżkę leczenia onkologicznego niesie ze sobą bagaż swoich obaw, nadziei, oczekiwań i frustracji. Co to jest ból neuropatyczny, diagnostyka i jak go można leczyć? Ból neuropatyczny jest doznaniem trudnym do określenia. Zazwyczaj pacjenci opisują go jako strzelający [...]

Ból w chorobie nowotworowej

23 października, 2019|1 Comment

Autor: lek med. Agnieszka Kluczna Każdy pacjent wkraczający na ścieżkę leczenia onkologicznego niesie ze sobą bagaż swoich obaw, nadziei, oczekiwań i frustracji. Czego się boi? Cierpienia i bólu. Ból jest drugim po obawie o nieuleczalność nowotworu  czynnikiem budzącym strach u chorych, u których rozpoznaje się chorobę [...]

Nudności i wymioty spowodowane chemioterapią u pacjentów leczonych przeciwnowotworowo

13 października, 2017|0 Comments

Nudności i wymioty są częstymi oraz istotnymi objawami niepożądanymi leczenia przeciwnowotworowego, szczególnie chemioterapii. Dotyczą nawet 30-95% pacjentów i mogą być pochodną zarówno stanu chorobowego, jak i stosowanego leczenia. Przyczyny dolegliwości mogą być złożone i właściwe ich zidentyfikowanie pozwala na wdrożenie optymalnego postępowania. Zwykle nie [...]

Powikłania hematologiczne w trakcie leczenia onkologicznego

13 października, 2017|0 Comments

Co to jest chemioterapia? Jest to metoda leczenia przeciwnowotworowego, wykorzystująca leki (cytostatyki) w celu niszczenia komórek nowotworu. Jak działa chemioterapia? Działanie chemioterapii polega na zatrzymaniu lub zwolnieniu wzrastania komórek nowotworowych, które szybko rosną i dzielą się. Może również uszkadzać zdrowe komórki, które szybko się dzielą [...]