Najnowsze wpisy

  • Zaparcia poopioidowe - co to jest i jak postępować

Zaparcia poopioidowe – co to jest i jak postępować

July 9th, 2020|0 Comments

Zaparcia poopioidowe - co to jest i jak postępować. Ból w przebiegu choroby nowotworowej jest stanem, w którym standardowo wykorzystuje się leki opioidowe. Ich działanie lecznicze wykorzystuje się przede wszystkim w leczeniu bólu nowotworowego oraz duszności. Coraz większa ilość rozpoznawanych oraz leczonych nowotworów związana [...]

  • Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie

Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie

July 9th, 2020|0 Comments

Zasady leczenia bólu u chorych leczonych onkologicznie. Należy rozpocząć od tego, że ból występuje u niemalże połowy chorych będących w trakcie leczenia przeciwnowotworowego oraz u większości pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej. Może być też być pierwszym objawem rozwijającej się choroby. Dlaczego tak się [...]

Co to jest ból neuropatyczny, diagnostyka i jak go można leczyć?

July 9th, 2020|0 Comments

Autor: Dr Magdalena Wróblewska Każdy pacjent wkraczający na ścieżkę leczenia onkologicznego niesie ze sobą bagaż swoich obaw, nadziei, oczekiwań i frustracji. Co to jest ból neuropatyczny, diagnostyka i jak go można leczyć? Ból neuropatyczny jest doznaniem trudnym do określenia. Zazwyczaj pacjenci opisują go jako strzelający [...]

Ból w chorobie nowotworowej

October 23rd, 2019|1 Comment

Autor: lek med. Agnieszka Kluczna Każdy pacjent wkraczający na ścieżkę leczenia onkologicznego niesie ze sobą bagaż swoich obaw, nadziei, oczekiwań i frustracji. Czego się boi? Cierpienia i bólu. Ból jest drugim po obawie o nieuleczalność nowotworu  czynnikiem budzącym strach u chorych, u których rozpoznaje się chorobę [...]

Nudności i wymioty spowodowane chemioterapią u pacjentów leczonych przeciwnowotworowo

October 13th, 2017|0 Comments

Nudności i wymioty są częstymi oraz istotnymi objawami niepożądanymi leczenia przeciwnowotworowego, szczególnie chemioterapii. Dotyczą nawet 30-95% pacjentów i mogą być pochodną zarówno stanu chorobowego, jak i stosowanego leczenia. Przyczyny dolegliwości mogą być złożone i właściwe ich zidentyfikowanie pozwala na wdrożenie optymalnego postępowania. Zwykle nie [...]

Powikłania hematologiczne w trakcie leczenia onkologicznego

October 13th, 2017|0 Comments

Co to jest chemioterapia? Jest to metoda leczenia przeciwnowotworowego, wykorzystująca leki (cytostatyki) w celu niszczenia komórek nowotworu. Jak działa chemioterapia? Działanie chemioterapii polega na zatrzymaniu lub zwolnieniu wzrastania komórek nowotworowych, które szybko rosną i dzielą się. Może również uszkadzać zdrowe komórki, które szybko się dzielą [...]

Neutropenia – pytania i odpowiedzi

October 13th, 2017|0 Comments

Neutropenia oznacza zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili - komórek układu odpornościowego chroniących organizm przed infekcjami i chorobami) we krwi do wartości poniżej 1,5 G/l (ANC-bezwzględna liczba neutrofili). Pod pojęciem agranulocytozy rozumie się spadek liczby neutrofili poniżej 0,5 G/l. Gorączkę neutropeniczną (FN, febrile neutropenia) rozpoznajemy wówczas, [...]

Zespoły mielodysplastyczne w pytaniach i odpowiedziach

September 12th, 2017|0 Comments

Jakkolwiek MDS raczej jest uznawany jest za syndrom, a nie chorobę ponieważ choroba może objawić się na wiele różnych sposobów. U niektórych pacjentów MDS powoduje zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może utrzymywać się na stabilnym poziomie przez wiele lat bez zaburzeń w obrębie innych komórek [...]

Przerzuty nowotworowe do kości u pacjentów onkologicznych

September 8th, 2017|0 Comments

W przypadku takich nowotworów jak rak płuca, jelita grubego, żołądka, nerki, pęcherza moczowego czy dróg rodnych odsetek chorych z przerzutami w kościach sięga 40%. Przerzuty są przeważnie zlokalizowane w obrębie: -kręgosłupa (ponad 60%); kolejno-odcinek lędźwiowy, piersiowy, krzyżowy i szyjny; -kości długich, np. kość ramienna, kość [...]

Działania nowoczesnych leków przeciwnowotworowych i immunoterapii

September 1st, 2017|0 Comments

Najmniejszym elementem budulcowym jest komórka. Komórki „rozmnażają się” poprzez podział mitotyczny, w wyniku którego z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne. Liczba komórek w organizmie ulega zmianie; stare komórki zastępowane są nowymi . Proces ten może być niezwykle szybki jak w komórkach skóry czy [...]

Zalecenia postępowania dla pacjentów leczonych chemioterapią z powodu nowotworów układu krwiotwórczego

August 31st, 2017|0 Comments

1. Zalecenia dotyczące stylu życia, codziennej aktywności oraz radzenia sobie z bólem i problemami natury psychologicznej Tryb życia W przypadku chorób nowotworowych istotne jest prowadzenie zdrowego, higienicznego trybu życia w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Obejmuje to zarówno rodzaj diety, jak i odpowiednią ilość snu czy unikanie [...]

Chemioterapia

August 31st, 2017|0 Comments

Działanie chemioterapii polega na zniszczeniu komórek nowotworowych lub zatrzymaniu czy zwolnieniu ich wzrastania. Chemioterapia może również uszkadzać zdrowe komórki, które w organizmie człowieka ulegają szybkim podziałom (np. komórki nabłonka pokrywającego jamę ustną, przewód pokarmowy, biorące udział we wzroście włosów). Objawy uboczne chemioterapii mogą zmniejszyć się [...]

Powrót do pracy

August 18th, 2017|0 Comments

Bardzo wiele osób chce „wrócić do normalności” jak najszybciej po zakończeniu rekonwalescencji Dla wielu z nich oznacza to powrót do pracy, czasami po bardzo długim pobycie na zwolnieniu.1 Decyzja dotycząca tego, jak szybko i czy w ogóle wrócić do pracy po leczeniu raka jest decyzją [...]

Jakie pytania zadać pracodawcy w chwili powrotu do pracy

August 18th, 2017|0 Comments

Wiele osób, które pokonały raka, , wraca do pracy, kiedy tylko pozwoli im na to stan zdrowia, co więcej, osoby te wykonują swoje obowiązki tak samo wydajnie, jak ich współpracownicy, którzy nigdy nie mieli raka.1 Poniżej znajdą Państwo wskazówki, jakie tematy poruszyć na rozmowie z [...]

Powiadomienie pracodawcy o chorobie nowotworowej

August 18th, 2017|0 Comments

Być może obawiają się Państwo powiedzieć pracodawcy o chorobie nowotworowej lub też tego, że mogą Państwo zostać zwolnieni z pracy lub stać się ofiarami dyskryminacji. Powinni jednak Państwo powiedzieć pracodawcy o swojej chorobie, ponieważ gdy rozpocznie się leczenie, może to mieć wpływ na Państwa pracę. [...]